Prislista

Undersökning
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
101 Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift 830 830
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 395 365
107-0 Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 035 1 035
107 Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1 565 1 035
108 Utredning utförd av tandläkare 2 195 1 705
111 Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift 610 610
112 Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift 805 805
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 265 255
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist 545 480
Röntgenåtgärder mm
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
121 Röntgenundersökning av enskild tand 65 55
122 Röntgenundersökning, delstatus 255 235
123 Röntgenundersökning, helstatus 795 795
124 Panoramaröntgen 560 520
125 Röntgenundersökning, extraoral (snedlateral eller ramusprojektion, käkledsöversikt eller datortomografisk undersökning av en eller två tänder) 520 510
125-1 Röntgenundersökning, extraoral (profilröntgen eller frontal bild) 300 510
126 Röntgenundersökning, omfattande 975 965
141 Studiemodeller för behandlingsplanering 630 620
161 Salivsekretionsmätning 580 570
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning Faktura 320
163 Biopsi, åtgärden innefattar tagande av biopsi, eventuell sutur och svar 970 960
164 Laboratoriekostnad vid patologanatomisk diagnostik (PAD) Faktura 525
Sjukdomsförebyggande åtgärder
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
201-0 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, mindre omfattande 80 435
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar/problem 435 435
204 Profylaxskena 765 765
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid, vid behov professionell tandrengöring 160 160
206 Fluorbehandling, vid behov professionell tandrengöring 320 320
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 255 255
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 475 475
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 755 755
20D Professionell tandrengöring med Airflow 495 0
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande 410 400
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling 755 745
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande 1 225 1 105
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 785 1 650
311-0 Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, mindre omfattande 225 450
311 Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450 450
312 Uppföljande instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar/problem 165 160
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1 050 980
Sjukdomsbehandlande åtgärder, forts
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
314 Beteendemedicinsk behandling 525 455
321-0 Icke-operativ behandling av kariessjukdom, mindre omfattande 240 485
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 485 485
322 Stegvis exkavering 1 095 1 095
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 505 475
341-1 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning, mer tidskrävande 735 475
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 960 960
342-1 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning, mer tidskrävande 1 160 960
362 Lustgassedering, per gång 825 825
36A Premedicinering med Dormicum 525 0
36B Psykodonti 450 0
36C Psykodonti mer omfattande 900 0
Tanduttagning och dentoalveolär kirurgi
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
401 Tanduttagning, en tand 1 125 1 1005
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1 795 1 660
403 Tanduttagning, tillkommande enkel 190 180
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3 080 3 060
405 Omfattande dento-alveolär kirurgi 4 090 4 080
406 Tanduttagning, övertalig tand 1 130 1 005
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2 010 2 010
Implantatkirurgiska åtgärder
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
420 Implantat, per styck 2 900 2 620
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 3 775 3 525
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 1 465 1 465
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 6 255 4 695
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 1 645 1 645
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat 10 175 6 480
426 Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik 2 200 2 195
429 Borttagande av implantat, per operationstillfälle 3 840 3 840
430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant 1 855 1 475
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant 2 220 1 825
435 Avlägsnande av implantat 1 005 1 005
436 Avlägsnande av implantat, enkel 180 180
Parodontalkirurgiska åtgärder
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle 2 485 2 485
442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 3 555 3 515
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle 3 350 3 350
444 Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5 150 4 560
445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5 150 4 560
44A Tillägg för benersättning Enl. prislista 0
44B Tillägg för membran Enl. prislista 0
44C Tillägg för komponenter utöver standard Enl. prislista 0
44D Tillägg när två implantat installeras vid samma operationstillfälle och det ena inte är ersättningsberättigande 2 785 0
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 315 315
Rotbehandling
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 3 580 3 325
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 015 4 005
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 230 5 030
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5 585 5 485
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare 995 890
521 Akut trepanation och kavumextirpation 885 785
522 Komplicerad kanallokalisation 795 785
523 Stiftborttagning 1 150 1 150
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 3 590 3 590
541-1 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle, flerrotiga tänder 5 000 3 590
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtg. 1 010 1 010
50C Behandling av tand med resorption, perforation eller öppet apex, inkl material 1 800 0
50D Borttagande av frakturerad fil i rotkanal 900 0
50E Borttagande av frakturerad fil i rotkanal, mer omfattande 1 800 0
Bettfysiologiska åtgärder
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation 3 730 3 420
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation 3 730 3 420
604 Mjukplastskena,  laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena 2 110 2 110
606 Motorisk aktivering 480 480
607-0 Bettslipning för ocklusal stabilisering, mindre omfattande 475 735
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 950 735
60B Antisnarkskena, moms tillkommer 6 995 0
Reparativa åtgärder
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 685 595
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1 085 945
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 380 1 125
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 905 760
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1 320 1 115
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1 605 1 490
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1 805 1 695
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 695 540
Protetiska åtgärder / Tandstödd protetik
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
800 Permanent tandstödd krona, en per käke, standardmaterial 6 780 5 710
800K Permanent tandstödd krona, en per käke, material utöver standard 7 380 5 710
800G Permanent tandstödd krona, en per käke, guld med eller utan keramik 7 675 5 710
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, standardmaterial 5 235 4 395
801K Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, material utöver standard 5 875 4 395
801G Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, guld med eller utan keramik 6 130 4 395
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 145 3 095
802G Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift, guld 4 085 3 095
803 Klinikframställd  pelare med intraradikulärt stift 1 470 1 470
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standardmaterial 2 420 2 190
804K Hängande led vid tandstödd protetik, per led, material utöver standard 2 820 2 190
804G Hängande led vid tandstödd protetik, per led, guld med eller utan keramik 2 920 2 190
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, standardmaterial 1 950 1 750
805K Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, helkeramiskt 2 195 1 750
805G Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, guld 2 445 1 750
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 520 3 370
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led, med gjuten eller fräst inre del 2 350 2 350
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3 300 3 300
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 090 990
80D Tillägg för teknikerkostnad vid färgtagning på laboratorium Faktura 0
Reparation av tandstödd protetik
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 555 550
811-1 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd  protetisk konstruktion, per stöd, med teknikerinsats 855 550
812 Reparation av krona, bro eller barkonstruktion 1 445 1 445
813 Broreparation med tandteknisk insats 4 425 4 425
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 8 435 7 650
815 Sadelkrona 5 145 5 145
Avtagbar protetik
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 680 3 680
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 220 5 110
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 11 630 10 870
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 12 485 12 285
826 Attachements,  per styck, material Faktura 95
827 Hel underkäksprotes inkl. erforderligt antal prefabricerade  tänder 9 405 9 080
828 Hel överkäksprotes  inkl. erforderligt antal prefabricerade  tänder 9 110 9 080
829 Immediatprotes,  inkl. tänder. Innefattar inte justering. 7 430 6 885
82A Tillägg för ökad teknikerkostnad  vid metallförstärkning av helprotes eller helprotes utförd enligt myodynamisk teknik Faktura 0
Reparation av avtagbar protes
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
831 Justering av avtagbar protes 370 370
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1 350 1 240
833 Rebasering av protes 2 520 2 520
834 Lagning av protes där avtryck krävs 2 475 1 945
835 Rebasering och lagning av protes 3 300 2 980
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs 3 830 3 830
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6 510 6 510
839 Inmontering av förankringselement 2 970 2 945
Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
845-0 Ocklusionskorrigerande bettslipning, mindre omfattande 955 1 910
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1 910 1 910
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner för vertikal platsberedning  eller bettstabilisering 5 315 5 315
847 Klammerplåt 3 830 3 830
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 595 535
Implantatprotetiska åtgärder
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
850 Implantatförankrad krona, en per käke 9 750 7 780
850K Implantatförankrad krona, en per käke, skruvad där keramen är direkt bränd på den keramiska distansen 12 250 7 780
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 7 870 6 000
852K Implantatförankrad krona, flera i samma käke, skruvad där keramen är direkt bränd på den keramiska distansen 10 370 6 000
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2 350 2 190
853K Hängande led vid implantatförankrad bro, helkeramiskt 2 550 2 190
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2 120 2 120
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat Enl. prislista 435
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1 160 1 160
Implantatprotetiska åtgärder, forts
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär  laboratorieframställd krona på implantat, per implantat Enl. Prislista 380
858 Separat distans inklusive distansskruv,  per styck Faktura 1 155
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 45 460 31 440
861K Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat, helkeramisk 58 460 31 440
861M Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat inklusive metallskoning 48 535 31 440
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 49 280 33 400
862K Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat, helkeramisk 62 280 33 400
862M Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat inklusive metallskoning 52 355 33 400
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 53 185 34 905
863K Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler, helkeramisk 66 185 34 905
863M Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler inklusive metallskoning 56 260 34 905
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 45 460 30 435
865K Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler, helkeramisk 58 460 30 435
871 Implantatstödd  täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat 23 600 17 180
872 Implantatstödd  täckprotes, överkäke, tre implantat 29 450 19 175
873 Implantatstödd  täckprotes, överkäke, fyra implantat 36 330 21 790
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat 3 105 3 105
874C Tillägg för alveolarbar på två implantat vid CadCam-teknik 4 156 3 105
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat 3 440 3 440
875C Tillägg för alveolarbar på tre implantat vid CadCam-teknik 6 476 3 440
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 4 270 4 055
876C Tillägg för alveolarbar på fyra implantat vid CadCam-teknik 9 387 4 055
877 Implantatstödd  täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 15 900 14 010
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck Enl. prislista 280
86G Guideskena 2 000 0
Reparation av implantat och implantatstödd protetik
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
880 Av- och återmontering  av implantatförankrad konstruktion på ett till två implantat 2 090 2 090
881 Reparation av fast implantatförankrad konstruktion,  mindre omfattande utan teknikerinsats 1 150 1 085
882 Av- och återmontering  av implantatförankrad konstruktion på tre eller fler implantat 3 185 3 185
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion,  tandteknisk insats 5 575 5 575
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats 10 365 10 215
884M Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats inklusive metallskoning 16 365 10 215
888 Fästskruv/broskruv, per styck Enl. prislista 180
889 Distansskruv,  per styck Enl. prislista 625
88T Avlägsning av frakturerad broskruv vid implantatbroar,  antalet av åtgärden som debiteras vid behandlingstillfället beror på faktisk tidsåtgång 500 0
Tandreglering
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader (estetisk behandling) 8 825 0
901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 mån till 1 år (estetisk behandling) 16 200 0
905 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 mån till 1 år (estetisk behandling) 21 310 0
90B Enkel fastsättning av båge/retainer 800 0
90B-1 Komplicerad fastsättning av båge/retainer, eller ny retainer, exkl. teknikerkostnad 1 400 0
90C Retentionsplåt exkl. teknikerkostnad 1 000 0
90C-1 Retentionsplåt, komplicerad, exkl. teknikerkostnad 1 400 0
90D Tandteknikerkostnad vid ortodontisk apparatur Faktura 0
Utbytesåtgärder
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning fram eller hörntand 7 380 1 125
922 Utbytesåtgärd.  Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning molar eller premolar 6 780 1 490
925 Utbytesåtgärd. Implantatbeh i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation. Implantat ingår. 8 130 4 395
925a Utbytesåtgärd. Används när implantat sätts i två entandsluckor samtidigt 6 835 4 395
925b Utbytesåtgärd. Används när implantat sätts i två entandsluckor samtidigt som två ersättningsberättigande implantat sätts 2 900 4 395
Utbytesåtgärder, forts.
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
926 Utbytesåtgärd. Implantatbeh i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke 9 750 6 585
926K Utbytesåtgärd.  Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, 12 250 6 585
926a en per käke, skruvad där keramen är direkt bränd på den keramiska distansen Utbytesåtgärd. Implantatbeh i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, två eller fler per käke 7 870 6 585
926Ka Utbytesåtgärd.  Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, två eller fler per käke, skruvad där keramen är direkt bränd på den keramiska distansen 10 370 6 585
928 Utbytesåtgärd.  Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatop. Implantat ingår 8 130 2 190
929 Utbytesåtgärd. Implantatbeh i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona 9 750 4 395
929K Utbytesåtgärd. Implantatbeh i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona, skruvad där keramen är direkt bränd på den keramiska distansen 12 250 4 395
Beställarkoder
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
04 Behandling av tandvårdsrädda  hos psykolog, per timme 960  
7 Narkos 7 490  
07-1 IV-sedering 3 812  
07-2 Sedering övervakad av narkosläkare 1 107  
8 Antiapnéskena 7 570  
08M Moms 25% på tandteknisk kostnad antiapnéskena Faktura  
Övrigt
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
SL 2 Blekning, per käke 1 500  
SL 2-1 Blekning, upprepad 600  
SL 3 Blekning, avital tand 925  
SL 3-1 Blekning, avital tand, inläggsbyte 350  
SL 4 Fastsättning eller borttagning av tandsmycke 400  
SL4-1 Tandsmyckekostnad Prislista  
SL 5 Tandskydd 1 000  
SL 5T Tandteknikerkostnad för tandskydd Faktura  
SL 6 Laser per behandlingstillfälle 300  
FRTVK Frisktandvård,  tillägg vid singelkrona, helkeramisk 600  
FRTVG Frisktandvård,  tillägg vid singelkrona eller laboratorieframställd pelare, guld 1 000  
SLB Delbetalning vid uppgjord betalningsplan Belopp  
IN Skriftligt intyg 500  
LIN Skriftligt intyg, ringa omfattning 300  
Uteblivande
Kod Behandling Vårt pris Referenspris
Uteblivande barn 75  
Uteblivande/sent återbud hos hygienist 460kr/tim  
Uteblivande/sent återbud hos tandläkare 750kr/tim  
Uteblivande/sent återbud hos specialist 950kr/tim  
Uteblivande/sent återbud vid Nödvändig tandvård och LIS Besöksavgift  
Garantier mm..
Vi lämnar ett års garanti på avtagbar protetik, två år på fast implantatburen protetik och fem år på fast tandburen protetik.

Behovet av omgörning måste vara objektivt påvisbart.

Kompositfyllning, utförd på korrekta indikationer och utan förbehåll, som inom en två-årsperiod kräver omgörning ersätts utan kostnad med ny fyllning. Garantin gäller endast en omgörning och omfattar inte kompositkrona.

När patient så önskar lämnas intyg om material som använts vid protetiska arbeten och vid fyllningar.